جدول زمان بندی نمایشگاه
آخرین مهلت ثبت نام 1396/09/30
تحویل غرفه ها 1396/10/29
تخلیه غرفه ها 1369/11/04
ساعات بازدید 10 صبح الی 17 بعد از ظهر